background image

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilir bir dünya için;

 • Misafirlerimizden gelen öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, çözüme kavuşturulması ve geri bildirilmesine önem veririz.

 • Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, çalışanlarımızı bilinçlendirmek, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitimlerimizi yapar ve her aşamada aktif rol almalarını sağlarız.

 • Tüm faaliyetlerimizde yasalara ve mevzuatlara uyarız.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizin çevre etki ve boyutunu değerlendirir ve etkimizin en aza indirilmesi için çalışmalar yaparız.

 • Atıklarımızı kaynağında azaltmak için satın alma aşamasında değerlendirme yaparız.

 • Atıklarımızı gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırırız. Atıklarımızı sınıfına uygun lisanslı

  firmalara teslim ederiz.

 • Atık miktarını azaltmayı hedefleriz.

 • Atık ayrışımı, sıfır atık vb konularda personellerimize eğitimler verir, bu konularda etkinlikler düzenleyerek

  misafirlerimizin farkındalığını sağlarız.

 • Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için gerekli altyapı çalışmalarını yapar ve düzenli takip ederek azaltmayı

  amaçlarız.

 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık yaratırız.

  SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

 • Otelimize aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz.

 • Yerel tedarikçilerden ürün/mal tedariki sağlayarak bölge ekonomisine katkıda bulunur, yerel tedarikçilerimizin oranını takip ederek sürekli artırmayı hedefleriz.

KÜLTÜREL FARKINDALIK POLİTİKAMIZ

 • Misafirlerimizin, bölgemizde bulunan doğal ve kültürel miraslara, yöresel ürün ve hizmetlere ulaşabilmesi için bilgilendiririz.

 • Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.

 • Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini- kültürel mekânlar, doğal zenginlikler vb.) personellerimize eğitim verir, misafirlerimize bilgilendirmelerde bulunuruz.

ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 • Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin (engelliler, çocuklar vb.) ürün ve hizmetlerimize erişimi için kolaylıklar düşünerek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

 • Sürdürülebilirlik yönetim sistemimizde uygulama ve hedeflerimizi sürekli izler, ölçer ve gerekli olduğunda düzeltici faaliyetlerimizi başlatır, planlar ve sonuçlandırırız.

 • Özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri ve zorlukları olan tüm misafirlerimiz, personel ve ziyaretçilerimiz için erişilebilirlik, sağlık ve güvenlik standartlarını önemsiyor ve tatillerini geçirdikleri veya çalıştıkları ortamları bu standartlar doğrultusunda düzenliyoruz.

Politikalarımızda belirttiğimiz tüm konularda paydaşlarımızı da bilgilendirerek dahil olmalarını sağlarız.

Sürdürülebilirlik Raporu

PDF Not Loaded

 

Mavi ile Yeşilin Buluştuğu Noktada Sizi Unutamayacağınız Bir Tatile Davet Ediyoruz....